Integration Products

 

Met Innowera's suite aan Integration Products worden meerdere mogelijkheden geboden om de bedrijfsprocessen, die in 1 van de stappen gegevens aan SAP toevoegen of eruit halen,, van begin tot eind optimaal in te richten. Resultaat zal zijn dat processen efficent lopen via workflow, voldaan wordt aan de gestelde eisen voor data governance en geen re-keying meer plaatsvindt. Innowera heeft diverse mogelijkheden om aan te sluiten op de niet-SAP omgeving binnen uw bedrijf

 

Sharepoint Integratie

Manage uw masterdata processen van begin tot eind met Sharepoint en Innowera. Innowera biedt een geïntegreerde technologie die uw SharePoint omgeving (workflows, formulieren, gebruikers, processen, etc.) naadloos verbindt met SAP. Gebruik van Nintex wordt ondersteund 

 

Innowera Web Runner

Met Innowera Web Runner kunnen gebruikers SAP transacties uitvoeren vanaf een standaard web browser. Innowera Web Runner heeft geen SAP GUI, Process Runner of Excel nodig op de computer waarop de tool gebruikt wordt. Ideaal voor gebruikers die SAP sporadisch gebruiken of voor verregaande versimpeling standaard SAP transacties

   

Email Runner

Met Email Runner kan een gebruiker via email SAP transacties uitvoeren. Alles is mogelijk, maar den hierbij vooral aan het goedkeuren van SAP workflows en opvragen van informatie.

  

Easy Workflow

Innowera Easy Workflow biedt een compleet workflow systeem dat werkt vanuit Microsoft Excel: 

  1. formulieren worden aangemaakt in Excel
  2. de workflow wordt opgestart vanuit Excel
  3. notificaties van workflow acties komen binnen via email
  4. rapportage beschikbaar over workflow status en bottlenecks
  5. dynamische workflow routing  op basis info in verzoek
  6. bijlagen kunnen meegestuurd worden en automatisch bijgeladen in SAP
  7. email templates zijn vrij te definieren
  8. goed/afkering verzoeken kan via email

 

Innowera Web and Mobile Server

Met deze toolkit kunt U uw eigen apps maken om SAP transacties uit te voeren via smartphone of tablet. Basis van de app vormt een script dat gemaakt wordt met Process Runner, waarna de app zelf wordt automatisch aangemaakt

 

Process Runner Command Prompt

De Command Prompt maakt het mogelijk om vanaf een command prompt een Innowera script uit te voeren, zonder dat op die PC Process Runner geïnstalleerd is. Toepassingsmogelijkheden zijn het uitvoeren van taken op een server of vanaf een andere applicatie

 

Robotic Process Automation

RPA wordt gebruikt om simpele, zichzelf herhalende en  routinematige SAP taken volledig te automatiseren. Gebaseerd op de regels die zijn opgezet in de  RPA, zal de “bot” aanloggen aan SAP system en de benodige processen uitvoeren

  

Software Development Kit

Met deze tooling is het mogelijk om niet SAP-applicaties te integreren met SAP, met minimale codering en zonder aanpassingen aan SAP