In het algemeen kun je stellen dat het uitwisselen van gegevens tussen Excel en SAP het werkgebied is van Process Runner, en de toepassingen zijn legio. Met behulp van de diverse modules kun je data inlezen via SAP transacties, in- en uitlezen via BAPI calls en SAP tabellen direct downloaden. Hieronder een paar voorbeelden van toepassingen

 

 

Werken met lange teksten

Het  up- en downloaden van lange teksten is lastig in SAP. Process Runner heeft een script waarmee alle complexiteit wordt weggenomen. het downloaden van lange teksten kan eenvoudig worden gedaan door:

- in een Excel de referenties en taalcodes opgeven waarvoor je de lange teksten naar Excel wilt halen 

- het Process Runner script laten lopen 

- het resultaat bekijken

Txt Obj Txt Id Key LaEg Txt
EQUI LTXT 010000000000000000 E Loop gecontroleerd enz

End-2-End verwerken van orders

Een klant had een satelliet-systeem waarin werkopdrachten werden verwerkt. Periodiek werden die verzameld en moesten in SAP hiervoor orders worden aangemaakt, vervolgens een goods issue worden gedaan en tenslotte een factuur gemaakt. Hiervoor zijn 3 scripts gemaakt. Deze zijn aan elkaar gekoppeld zodat zodat nu voor elke batch 1 druk op de knop voldoet om alle orders compleet te verwerken 

 

Werken met klasses en karakteristieken

Ook een gebied wat lastig is om met een LSMW te verwerken. Process Runner ondersteunt dit volledig

 

Condities inbouwen

het komt voor dat standaard scripts anders moeten lopen en afhankelijk van de aangeleverde info. Bijvoorbeel bij het aanleggen van een materiaal moeten er wel of geen inkoopgegevens worden aangelegd, afhankelijk van het materiaaltype. In plaats van 2 scripts te maken en de aan te leggen materialen van te voren te splitsen kan Process Runner dit via 1 script en 1 invoerblad verwerken door gebruik te maken van 'dynamic skips'