Na de training kennen gebruikers alle functies die in dagelijks gebruik nodig zijn . In sommige gevallen kan het voordelen geven om nog specifieker op een scenario in te gaan en te kijken of geavanceerde functies van Inowera, eventueel in combinatie met Excel / VBA, uitkomst kunnen bieden. Dit zal altijd klantspecifiek zijn, en InDaMa kan hierbij van dienst zijn.

 

Voorbeeld van een geavanceerd scenario: Afdeling ontwikkeling biedt meerdere malen per week een bestand aan met 10-60 materialen waarvan de bill-of-material wijzigt. In Excel worden controles gedaan op formaat en consistentie door middel van Visual Basic en conditional formatting. Als de controles succesvol zijn worden de mutaties met 1 druk op de knop verwerkt door middel van 12 scripts, waarbij de resultaten van de 1e scripts bepalen of/hoe de latere scripts draaien. Doorlooptijd 10-20 minuten in plaats van de 2-3 uur die nodig zijn voor handmatige verwerking