Process Runner 

"De meest geavanceerde SAP/Excel Integratie tool ter wereld. punt (bron: www.innowera.com )

 

Innowera Process Runner is een  tool die het mogelijk maakt data te up- en downloaden tussen SAP en Excel, zonder 1 regel code te schrijven. Het werkt zonder dat aanpassingen aan de SAP-omgeving nodig zijn. 

 

 

Typische voorbeelden van gebruik zijn:

 • het automatiseren van data-invoer van Excel naar SAP (bijvoorbeeld opvoer materialen en opvoeren journaalposten)
 • het vereenvoudigen van data invoer door eigen templates te maken in Excel met alleen de voor die situatie relevante velden en deze vervolgens via meerdere SAP transacties te verwerken (bijvoorbeeld opvoeren order met directe goods-issue en facturatie)
 • het gecontroleerd uitvoeren van mass-updates of migraties (ontwikkelen en testen in acceptatie-omgeving, na OK zelfde actie in productie-omgeving)
 • Automatiseren van processen als order-invoer, met wanneer nodig ingebouwde checks op voorkomen dubbele orders

 

 

Highlights

 • Gebruikers kunnen hun eigen scripts maken zonder hulp van IT
 • Bestaande SAP security settings blijven intact
 • Een audit trail is beschikbaar van alle uitgevoerde acties
 • Honderden voorbeeldscripts zijn beschikbaar in de cloud
 • Flexibel licensing-model
 • Alle reguliere Excel-functies zijn beschikbaar om, in combinatie met de innowera-scripts, de gebruikerservaring optimaal te maken
 • Mass-updates worden in minuten uitgevoerd in plaats van uren

 

voor volledig overzicht van alle features, zie Innowera site

 

Beschikbare versies

Process Runner - integratie Excel met SAP

Process Runner DB - dezelfde functionaliteit als Process Runner, maar inplaats van integratie met Excel integratie met databases als SQL Server, SAP HANA, Oracle, IBM DB2, Microsoft Access, SAP Sybase, CSV en XML bestanden

Excel Add-In - extra toolbar maakt het mogelijk Process Runner functionaliteit te gebruiken direct vanuit Excel

Run-Only - goedkopere versie van Process Runner waarmee bestaande scripts uitgevoerd kunnen worden

Data Extractor -  module waarmee gegevens gefilterd uit SAP tabelllen gehaald kunnen worden

GUI Scripting - versie van Process Runner die werkt met Enjoy en transacties met nieuwe controls

Process Runner Lite: gratis versie van Process Runner met beperkte functionaliteit